Stadsbiblioteket Hansastaden Stralsund

Stralsunds stadsbiblioteket finns mitt i den historiska gamla stan i ett gammalt borgarhus. Efter en omfattande renovering finns nu i huset ett modernt mediacentra fördelat över fem våningsplan.

Besökarna har tillgång till datorer och har på så sätt tillgång till bibliotekets olika kataloger. Datorerna kan även användas för internetsökningar. Även på internet finns stadsbibliotekets samlade bestånd under katalog.stralsund.de recherchieren. Vid ingången finns ett läsrum där man kan läsa dagstidningar eller någon av de många tidskrifterna. Här kan man också gratis med egen notebook, iPad eller smartphone över WLAN koppla upp sig till internet.

Alla registrerade låntagare har bekvämt hemma tillgång till mer än 9 000 e-böcker och andra elektroniska medier från stadsbibliotekets bestånd.

I husets källare finns en sal där man har litteraturläsningar, bokpresentationer, mindre musikevenemang och utställningar.

Stadsbiblioteket har också böcker på utländska originalspråk, huvudsakligen romaner på engelska, men man har också ett stort urval av böcker på ryska, franska och svenska.

Besöka våra Online katalog!

Barnbiblioteket Stralsund

Barnbiblioteket finns i den k-märkta byggnaden ”Der Stadtwaage” på Wasserstraße 68. Det är en omtyckt träffpunkt för alla barn och ungdomar som tycker om att läsa. Här kan de ta del av de moderna mediernas spännande värld, men också stilla sin läslust och nyfikenhet  med bibliotekets många böcker, tidskrifter, videor, DVDs, CDs och datorspel.

Bildgalleri Stadsbiblioteket

Bildgalleri Barnbiblioteket

Totalt har man cirka 100 000 olika medier:

  • Faktaböcker
  • Stort urval av skönlitteratur, även på engelska
  • Musik- och barn- och ungdomslitteratur
  • Stort urval av audiovisuella medier (hörböcker, DVD, musik-CD)
  • Spel
  • Online-katalog och E-medier
  • Extern utlåning från vetenskapliga bibliotek
  • Ett brett spektrum av tidningar och tidskrifter

Historia

1724 Uppförande av byggnaden Badenstraße 13 av Altermann Johann Victor Ehlers
1881 Huset köps av staden
1896 Biblioteket flyttar in
1919 Sammanslagning av rådsbiblioteket och folkbiblioteket
1945 Stadsbiblioteket öppnas efter krigsslutet den 23 oktober
1960 Omställning av utställningsrutinerna (låntagarna söker själva ut sina böcker)
2010 Öppnande av stadsbiblioteket efter en omfattande renovering
2011 Införande av e-Books och andra medier på www.stralsund.de/stadsbiblioteket
Kontakt
Stadsbiblioteket Hansastaden Stralsund 
Badenstraße 13 | 18439 Stralsund | GERMANY
Telefon
+49 3831 253 678
Barnbiblioteket Hansastaden Stralsund 
Wasserstraße 68 | 18439 Stralsund | GERMANY
Telefon
+49 3831 253 679